Category: ไก่ชนออนไลน์

สูตรฟิตไก่ชน 21 วันให้ทันชน

06/12/2019 ไก่ชนออนไลน์ 0
สูตรฟิตไก่ชน

ตามตารางการเลี้ยง สูตรฟิตไก่ชน 21 วัน เริ่มตั้งแต่วันแรก ช่วงเวลาเช้า 7-8 โมง ต้องปล่อยไก่ชนออกเดิน 5-10 นาที เพื่อให้ไก่ได้เดินผ่อนคลาย เพื่อดูความสมบูรณ์แข็งแรงของไก่ จากนั้นก็วิ่งล่อสุ่ม 10-15 นาที เสร็จแล้ว จับโยนเบาะ 30-50 ครั้ง เพื่อให้กล่ามเนื้อส่วนปีกขยาย แล้วจับการ์ดน้ำ แล้วการ์ดแดด  พอไก่หายเหนื่อยค่อยให้น้ำปล่อยเล้าตามปรกติ